Dat Ondernemend Menszijn en zaken doen samengaan wordt bewezen door Artem et Vinum. Een concept van Wijnkunst, Cultuurplek en Echt-Ikigai. Bij dit nieuwe platform wordt via beeldende kunst, literatuur, filosofie en -last but not least- wijn ondernemerschap benaderd vanuit het "Zelf". De vraag rijst of de oude definitie van wat een bedrijf, namelijk een "plaats waar arbeid en kapitaal samenkomen met het oogmerk winst te maken" nog wel voldoet aan de eisen en interesses van deze tijd. Arbeid wordt in het kader van winstmaximalisatie geplaatst. Zou het niet beter zijn om ondernemerschap los te koppelen van de onderneming? Als arbeid niet uitsluitend wordt gezien als een plicht, maar verrijkt met het "recht op arbeidsvreugde" ontstaat ondernemerschap bij werknemers, zonder daadwerkelijk ondernemer te hoeven zijn volgens de economische definitie. Artem et Vinum probeert dit persoonlijk ondernemerschap te benadrukken. Een club van ondernemende mensen, waarbij een goed glas wijn natuurlijk niet mag ontbreken.

Lees verder